Avis i Skolen Hordaland Mediekompasset

Ressurssted for lærere om dagsaktuell undervisning, journalistikk og mediekunnskap.

Dagsaktuell undervisning

Journalistisk innhold er en ressurs for skolen.

250 aviser i Norge presenterer hver dag  saker som kan motivere til engasjert og meningsfull undervisning.

Kunnskap om mediene

og om hvordan medieinnholdet blir til gjør oss tilmer bevisste tolkere av det vil leser, ser og hører. Vi ønsker å bidra til at unge blir engasjerte og kritiske mediebrukere.

Engasjer neste generasjons lesere!

Nasjonal lærerkonferanse, Oslo 16. september. Konferansen er gratis.
Skolen blir stadig bedre til å lære elever å lese, men både fag- og fiksjonstekster er i hard konkurranse med de visuelle og interaktive mediene. Hvordan engasjerer vi morgendagens lesere i dagens samfunn? Denne konferansen vil sette søkelyset på hva lærere og utgivere kan gjøre for å engasjere de yngste tenåringene, og gi dem både evner og lyst til å forbli lesere livet igjennom. Bak konferansen står Mediekompasset (fra Mediebedriftenes Landsforening) og Foreningen Les.

Ditt valg 2019 er en læringsressurs for elever som vil lære mer om hvordan Norges fylker og kommuner styres. Her finner du videoer som tar for seg aktuelle problemstillinger, og tekster og oppgaver til hvert tema. Opplegg for m-trinn, u-trinn og vgs.

Bestill lokalavisen til undervisningen om lokalvalget!

Din lokalavis skriver om politikken i din kommune. La elevene engasjere seg i lokale saker.

Gratis klassesett når det passer din undervisning.


Her finner du undervisningstips du kan bruke hele året.

Forsider til noen elevhefter fra Avis i Skolen.

Elevmateriell

Bestill på papir eller last ned.

Lokalaviser i Hordaland

Aviser til undervisningen

Bestill aviser gratis til klasserommet når det passer deg.

Besøk i klassen?

Ulike medietema og vinklinger tilpasset elevgruppen.

Ingen kostnad for skolen.

Logo Medielabben

Mediekunnskap

Videoer, lærersider, quiz.
Resurser til skoleavisarbeidet

Lag skoleavis

Ressurser til skoleavis på nett og papir!
Vis med avis for 7. trinn!

Lesetrening og aktuell lokalkunnskap. Sjå resultatet for 2019,

Nyhetsbrev?

Få invitasjoner og undervisningstips sendt direkte til deg.
 informasjon og påmelding.

Valg og demokrati

Demokrati og medborgerskap

Undervisningsopplegg for m-, u- og v-trinn.

De siste blogginnleggene

– om dagsaktuell undervisning 

Lokalavisen er viktig ressurs for å engasjere elevene.

Lokalavisen er viktig ressurs for å engasjere elevene.

  Hva er viktige lokale saker? Er klimasaken en lokal sak? Foto: Miljøagentene.Det viktige og morsomste både for elever og lærere er å skape engasjement og få elevene til å føle at de deltar! Å undervise om hvordan valget foregår organisatorisk og teknisk er ikke...

Færre leser norske medier.

Færre leser norske medier.

Tinius Digest gir deg en oversikt over rapporter om og analyser av utvikling i mediebransjen og publiseres en gang i måneden. Sjekk de viktigste funnene fra april 2019.  Her er mye godt faktagrunnlag for diskusjoner i klassen.

Masteroppgave om lokalaviskonkurranse

Masteroppgave om lokalaviskonkurranse

Ella Sandra har skrive master om Strilen og Nordhordland (Frå strilen.no 12/12 2018) Dei to lokalavisene Strilen og Nordhordland konkurrerer i same geografiske område. Ho ville sjå nærmare på om avisene var så like som ho i utgangspunktet hadde inntrykk av. –...

Disse avisene står bak Avis i Skolen Hordaland

Fant du ikke det du så etter?