Avis i Skolen Hordaland Mediekompasset

Ressurssted for lærere om dagsaktuell undervisning, journalistikk og mediekunnskap.

Dagsaktuell undervisning

Journalistisk innhold er en ressurs for skolen.

250 aviser i Norge presenterer hver dag  saker som kan motivere til engasjert og meningsfull undervisning.

Kunnskap om mediene

og om hvordan medieinnholdet blir til gjør oss tilmer bevisste tolkere av det vil leser, ser og hører. Vi ønsker å bidra til at unge blir engasjerte og kritiske mediebrukere.

Dagens nyhet - ukens nyhet

Eksempel på elevoppgaver for arbeid med nyheter.
_____________________________________________________

Se hvordan vi kan bidra i din undervisning:

Besøk i klassen?

Ulike medietema og vinklinger tilpasset elevgruppen.

Ingen kostnad for skolen.

Valg og demokrati

Demokrati og medborgerskap

Undervisningsopplegg for m-, u- og v-trinn.

Lokalaviser i Hordaland

Aviser til undervisningen

Bestill aviser gratis til klasserommet.

Logo Medielabben

Mediekunnskap

Videoer, lærersider, quiz.

Resurser til skoleavisarbeidet

Lag skoleavis

Ressurser til skoleavis på nett og papir!

Forsider til noen elevhefter fra Avis i Skolen.

Elevmateriell

Bestill på papir eller last ned.

Nyhetsbrev?

Få invitasjoner og undervisningstips sendt direkte til deg.
Til mer informasjon og påmelding.

De siste blogginnleggene

– om dagsaktuell undervisning 

Undervis historie mens historien skapes!

President Trumps innføring av store tollavgifter kan få store konsekvenser for verdenshandelen.  I ukene og månedene som kommer vil mediene fortelle om tiltak, mottiltak og konsekvenser. Følg prosessen sammen med elevene.  Hva er det Trump har bestemt? Hvilke...

Begrip dagen!

Begrip dagen. Hvor skal det bygges ny skole? Hvorfor skal det bygges ny skole? Hvorfor er det så mye plast langs strendene? Hvordan har laksen i elven vår det nå? Hvorfor øker de bompengene inn til Bergen? Hvorfor vil noen bygge bybane til alle bydelene? . De fleste...

Bygg by med grønn energi

AKTUELT NÅ: «Smartnett», som det nye trekkplasteret er kalt, gir brukerne oppdraget å bygge en by med grønn energi. Målet er at man i prosessen skal lære om energibruk og -produksjon, kraftsystem, strømnettverk og smarte løsninger, opplyser Vilvite. LES SAKEN I BA...

Disse avisene står bak Avis i Skolen Hordaland

Fant du ikke det du så etter?