Begrip dagen. Hvor skal det bygges ny skole? Hvorfor skal det bygges ny skole? Hvorfor er det så mye plast langs strendene? Hvordan har laksen i elven vår det nå? Hvorfor øker de bompengene inn til Bergen? Hvorfor vil noen bygge bybane til alle bydelene? .

De fleste voksne følger med på nyheter. Noen systematisk i mange medier, andre skroller titlene i nettavisene, mens mange nøyer seg med de nyhetssakene som dukker opp på Facebook.

Å være noenlunde orientert om det som skjer i verden, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt er viktig for de fleste. Det gir allmennkunnskap som gjør at vi kan danne egne meninger og argumentere i en diskusjon. Dersom vi ha et ord med i laget, må vi ha litt kunnskap om det vi snakker om. Vi bør også bidra til å gi barn og unge aktuell allmennkunnskap ved å legge til rette for lesing av lokalavis, se på NRK super eller TV2 skole. Å følge med sammen med elevene og å snakke om utvalgte nyheter kan gi eleven bedre forståelse for sammenhenger. Ved alvorlige og dramatiske hendelser som krig, naturkatastrofer eller en overgrepssaker, kommer derfor ofte psykologene inn og «pålegger» oss å snakke med barna om hendelsen. Mht allmennkunnskap og å skape samfunnsinteresse kan vi tjene på å snakke med de unge også om andre og mer dagligdagse nyheter.

På nettsiden vår finner du toppfanen «Nyheter på arbeidsplanen«. Her finner dy tips til måter å arbeide med nyheter på i klasserommet.