Ytringsfrihet eller ulovlig aksjon?

Mange elever vil bli rammet av bompengeaksjoner.
Mange elever vil merke konsekvenser av økte utgifter for familien til transport til skole, fritidsaktiviteter osv.
Mange elever er opptatt av miljø.

Hjelp elevene dine til egne meninger basert på kunnskap.

Hva er gode grunner for å ha bomavgifter?
Hva er gode grunner for lavere bomavgifter eller null bomavgifter?
Hvilke konsekvenser har bomavgifter og flere bomstasjoner for dine elever / familien?
Hvor ligger dagens bomstasjoner?

Hvor kommer det nye bomstasjoner?

Les i BT: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/7lOJvv/Varsler-ny-bompengeaksjon-pa-onsdag?r=4 

Les  i BA: https://www.ba.no/nyheter/trafikk/bompenger/det-har-aldri-vart-en-sa-stor-aksjon-i-bergen/s/5-8-884608 

 

Er aksjonen lovlig ytring eller burde den forbys?

Er det greit å aksjonere ved å hindre trafikken i dette tilfelle?

 

Hvorfor protesterer noen mot bompenger?

Bompenger er vedtatt politisk.
Hva vet elevene dine om hvem som bestemmer dette, hvorfor de innføres (og økes) og hva pengene skal brukes til.

 

Hva er Miljøløftet?

Hva er grunnen til økte bomavgifter og flere bomstasjoner i Bergen kommune?

Byrådet i Bergen vil gjøre måten vi reiser / beveger oss på i Bergen mer miljøvennlig. De ønsker at færre kjører egen bil og at flere reiser kollektivt, går eller sykler. Dette krever bedre kollektivtilbud (busser og bybane) og bedre sykkelveier mm. Planen eller programmet for dette het før Bergenspakken, men er nå omdøpt til «Miljøløftet». Miljøløftet koster penger. Staten, fylket og kommunen skal dele regningen. Kommunen vil bruke bompenger til å betale sin del. Derfor har kommunen økt bomavgiften dette året og vil også øke antall bomstasjoner rundt om i bydelene.

Se informasjon fra Bergen kommune:  https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/article-153195 

 

Hva er byvekstavtalen?

I mai ble Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og staten enige om en byvekstavtale.

Gjennom avtalen forplikter Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune seg til å sørge for arealbruk i byområdet som øker kollektivbruken og gjør det enklere å være syklist og fotgjenger. Avtalen vil blant annet sikre statlig bidrag på 50 prosent av kostnadene for videre utbygging av Bybanen, statlige midler til tiltak for kollektiv, sykkel og gange, samt videreføring av belønningsmidler til drift av kollektivtrafikken.

– Bergen blir en grønnere og mer klimavennlig by med byvekstavtalen. Den er viktig for at Bergen skal bli en kollektiv-, sykkel- og gåby. Byvekstavtalen finansierer Bybanen, et bedre busstilbud, sykkel- og gangveier, trafikksikkerhet og vegutbedringer. Avtalen er godt nytt for Bergen, sier byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti. (Utdrag fra artikkel på Bergen.kommune.no publisert 28.06.2017)

Se hele artikkelen:  https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-byutvikling/2263/article-146934 

Hvor skal det være bomstasjoner i 2019?

Se artikkel i BA: https://www.ba.no/nyheter/bompenger/bom/her-vil-byradet-ha-bompenger/s/5-8-734545 

 

Meninger for bompenger:

Anton Engen, Venstre: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/J1yaeP/Bompenger-er-genialt

Kathrine Ferguson: https://www.ba.no/samferdsel/trafikk/samferdsel/alle-eller-ingen/o/5-8-884779 

Meninger mot bompenger:

https://www.opprop.net/folkeaksjonen_mot_mer_bompenger_i_bergen 

Søk: Nok er nok / Stop ytre bomring i Åsane / Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

 

Referanse til læreplanen:

Læringsplakaten:

  • stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking

– Det allmenndanna menneske

– Samfunnsfag. Utforskaren

Finn matematikken!

Hvilke tall opereres det med i sakene om bompenger?

Hva koster Miljøløftet? Skriv milliardsummen som tall.

Hva koster det for de ulike biltypene i bomringen?

Hva koster det å kjøre bil til jobben i sentrum i en uke?

Hva vil det koste å reise kollektivt?

Kartlegg bilbruken i din familie i en vanlig uke. Hva vil det koste når de nye bomstasjonene er på plass?

Ballanser bomutgifter mot antatt gevinst. (bedre kollektivtransport, lettere  å gå/sykle, etc). Er gevinsten verd utgiftene?

Se også Nyheter på arbeidsplanen

Lykke til med arbeidet!