Valgkampen foran Stortingsvalget 11. september aktualiserer temaet. Nå kan du drive virkelighetsnær undervisning og engasjere elevene til å mene. Politikerne bestemmer saker som også får konsekvenser for barn og unge. Foreldre og lærere kan gjennom samtaler og undervisning bidra til at elevene forstår mer.

Om valg og demokrati
Avis i skolen og TV2 skole har laget undervisningssider om valg og demokrati. Temaene blir forklart gjennom videoer og tekst. Det er laget elevoppgaver og Kahooter til temaene.

Saker, steder og personer som elevene kjenner igjen øker interessen. 

Finn lokal vinkling på valget med region- og lokalavisen.
Sjekk avisene hver dag om det er saker som du ser du kan bruke!

Her er eksempel på en «varslet» undervisningsressurs i Bergens Tidende:

Debattserie stortingsvalg 2017:
 I ukene frem mot valget vil BT stille hordalandskandidatene spørsmål om aktuelle tema. Kandidatene vil svare gjennom korte debattinnlegg.
Klikk på faksimilen og sjekk artikkelen på bt.no. Se også undervisningsforslag under faksimilen.

Undervisningsforslag (U og V):
Rollespill: Del elevene opp i smågrupper som skal representere hvert sitt parti/politiker som har svart BT.  Elevene forbereder seg til innlegg og debatt i plenum.

Oppgave:

1. Legg frem politikerens svar på BTs spørsmål for de andre i klassen.
Forbered dere på å forklare nærmere og begrunne synspunktene

Kommentar:

 

Vurder hvor mye tid elevene trenger for å undersøke og lære mer om saker som er nevnt.

2. Forbered spørsmål til de andre partienes innlegg.
3. Kjør innlegg og debatt i plenum. Bli enig om debattregler. Velg debattleder.