Tinius Digest gir deg en oversikt over rapporter om og analyser av utvikling i mediebransjen og publiseres en gang i måneden. Sjekk de viktigste funnene fra april 2019. 

Her er mye godt faktagrunnlag for diskusjoner i klassen.