Men ikke alle er enige om navnet!

Dette angår barn og unge!  La dem følge med i og ta del i debatten, stemme på navn, foreslå navn og skrive leserinnlegg eller kommentere. Debatten er frisk og kommer til å vare en god stund ennå.

Nå er det en gylden anledning for lærere å drive dagsaktuell undervisning for elever på alle alderstrinn:

 

Historie og geografi.

– Hva er bakgrunnen for forslag som Bergenhus eller Bjørgvin?

– Hvor kommer disse navnene i fra?

– Hvordan har regionen vært inndelt tidligere, – for hundre år siden?

 

Politikk

– Hvorfor vil Regjering og et flertall i Stortinget slå sammen fylker? – Hva er de gode argumentene?

– Hvorfor skal vi forandre det som er?

– Hva er argumentene til motstanderne av større regionale (og kommunale) enheter?

– Hvem kan bestemme navnet? Hva er prosessen for dette?

 

Tilhørighet og identitet

– Hvorfor engasjerer folk seg så sterkt i et navn?

– Hva forbinder folk (elevene) med navnet Vestlandet / Bjørgvin / Fjordane / …

 

Demokratisk deltakelse

– Hvordan skaffe seg kunnskap som gir  bakgrunn for en kvalifisert mening?

– Hvordan utrykke sin mening slik at en blir hørt?

– Hvilke sjangrer fungerer for meg når jeg skall uttrykke min mening? Leserbrev, dikt, rap …

Pressen og politikerne (alle) ønsker å høre hva de unge mener.

 

Nyhetsmediene er en ressurs for undervisningen.

Nyhetsmediene vil være en god stoffressurs. Under er det artikler fra BT og BA som gir mye informasjon om hva dette handler om. Derfra vil dere/elevene finne lenker til andre aktuelle saker. Søk også opp lokalavisene og hva mediene i Rogaland og Møre og Romsdal skriver / sier. Men følg med! Dette blir en interessant og viktig følgjetong fremover.

Bergens Tidende:

Bjørgvin, Fjordane, eller hva med Midtvesten?

Stem på ditt vestlandsnavn her.

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/oJyd7/Bjorgvin_-Fjordane_-eller-hva-med-Midtvesten

 

Sjekk hva din stortingsrepresentant mener om Vestlandet

BT har spurt alle stortingsrepresentantene fra Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland om hva de synes om «Vestlandet».

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/kqPqk/Sjekk-hva-din-stortingsrepresentant-mener-om-Vestlandet

 

Bergensavisen BA:

BA mener: «Navnetyveriet» som bør stoppe galskapen

https://www.ba.no/leder/debatt/vestlandet/ba-mener-navnetyveriet-som-bor-stoppe-galskapen/o/5-8-681049

Skriv leserinnlegg til BA:

https://www.ba.no/vis/skrivinnlegg/skriverommet_ba/compose/create.letters.default

 

De er mot «Vestlandet». Dette vil de heller kalle regionen …

https://www.ba.no/nyheter/hordaland-fylkeskommune/sogn-og-fjordane/de-er-mot-vestlandet-dette-vil-de-heller-kalle-regionen/s/5-8-681076