Foreldre og lærere bør snakke med sine barn om innholdet i denne artikkelen.

Er de enige med rektoren?
Er dette et problem?
Hva kan gjøres?

Det kan lages nye regler, men de det gjelder må involveres. Det gjelder både elever og voksne.

Vi blir aldri ferdig med arbeidet mot mobbing. Gode holdninger for hvordan vi opptrer mot hverandre må vedlikeholdes hver dag.
Har du det godt med deg selv, opplever du å bli godt behandlet og respektert, så er behovet for å mobbe lite. I motsatt tilfelle vekkes negative følelser som skuffelse, misunnelse, aggresjon behov for hevn osv. som kan føre til handlinger som går negativt ut over andre. Det beste for å forebygge mobbing er et oppvekstmiljø, i skole og fritid, som oppleves trygt og inkluderer den enkelte. Dette er hovedoppgaven til lærere, foreldre, og fotballtrenere. Det betyr å være tilstede, følge med og følge opp.

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/0n0Ejg/Bergensrektor-savner-Snapchat-regler-fra-kommunen–Alle-skolene-star-i-det-samme