Om AiS-konsulent og lærer Johannes Bøyum

Johannes Bøyum er utdannet allmennlærer/adjunkt med bl.a psykologi, samfunnskunnskap og mediekunnskap som fag. Han har  mange års erfaring som lærer i grunnskolen, men har siden 1995 vært leder for avis i skolen-arbeidet i Hordaland. Han holder undervisningsrettede kurs for lærere og studenter om nyhetsmedier/avis, journalistikk, skoleavisarbeid, metodikk for dagsaktuell undervisning, og besøker også skoleklasser. Han har forfattet undervisningsmateriell for elever og veiledningsmateriell for lærere i disse emnene.  

Avis i Skolen Hordaland ble lagt ned sommer 2020. Johannes Bøyum er nå tilbake som lærer i Bergen kommune.