Ella Sandra har skrive master om Strilen og Nordhordland

(Frå strilen.no 12/12 2018)

Dei to lokalavisene Strilen og Nordhordland konkurrerer i same geografiske område.
Ho ville sjå nærmare på om avisene var så like som ho i utgangspunktet hadde inntrykk av.

– Konklusjonen blei at avisene skapar eit breiare innhaldsmangfald. Trass i at likskapane er store kring temabruk, geografi og fellessaker, så skil avisene seg frå kvarandre med ein høg andel ulikt saksinnhald i avisene eg har analysert.

Her finn du masteroppgåva: http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/17779/MASTEROPPGAVE-Ella-Sandra-Dahl-Berland.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Les heile artikkelen i Strilen (krev abonnement): https://www.strilen.no/nyheter/i/9mAPg5/Ella-Sandra-har-skrive-master-om-Strilen-og-Nordhordland