Avis i Skolen / Mediekompasset har engasjert seg i valgfaget Medier og informasjon i ungdomsskolen.
Vi har arrangert inspirasjonssamlinger for lærere, utarbeidet elevhefter, lærerhåndbok og digitalt verktøy for nettavis. 

Planer og mål i faget legger opp til redaksjonelt arbeid. Hva elevene velger å produsere kan variere stort; film, foto, reklame, journalistikk osv.
Nettavis er en egnet publiseringsplattform for de ulike medieuttrykkene. 

Sjekk tilbudene under!

Ta kontakt om du har spørsmål eller ideer til hva vi kan bidra med.