228 skoler i Hordaland og over 7700 elever deltok i avisuken i uke 44 2019.

Elevheftene er også tilgjengelige hele året. De er gratis, men skolen må betale porto/eksp. Til info og bestilling av undervisningsmateriell.

Nasjonal AVISUKE i uke 44 2020!

Sett av uke 44 i 2020 til en uke med mediekunnskap og samfunnsengasjement!

Dette er opplegget:

Elevene får sin lokalavis og elevarbeidsheftet «Avis -et massemedium» for sitt alderstrinn gratis til skolen. Heftene er utgitt på nynorsk og bokmål.

I tillegg til lokalavisen har de fleste bestilt ekstraaviser (F.eks: BT, BA, Dagen; Klar Tale, Aftenposten junior, Framtida ung). BT-junior kan leses via BT-abonnement.

Heftene inneholder mange og varierte oppgaver som gir begrepslæring, lesetrening og mediekunnskap. Elevene blir godt kjent med sin avis, og får god mulighet til å orientere seg om det som skjer lokalt. Dette er en fin anledning til å arbeide med sammensatte tekster på papir og nett. På bestillingssidene får du mer informasjon om heftene.

PÅMELDING avsluttet

Du kan se på heftene her
Her finner du lærerveiledninger.

Har du spørsmål om avisuken?