Presentasjoner

De fleste presentasjonene som blir lagt her er støtte for undervisning. Dvs at de ikke er fullstendige kurs og er lagt her først og fremst til internt bruk.

Rossland skule februar 2018. 5 -7. klasser

Å uttrykkja meininga di
slik at andre vil høyra på deg.

Hjellestad skole februar 2018, 7. klasse.

Å uttrykke meningen din
slik at andre vil høre på deg.

Dale barne og ungdomsskule
2018. 10. klasser

Kvifor har vi aviser og andre nyheitsmedium?

Ostereidet barneskule april 2018 4. klasse

Om pressa si rolle og om korleis ein journalist arbeidet.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker om hva vi kan bidra med, er det fint om du tar kontakt!

Send en epost