President Trumps innføring av store tollavgifter kan få store konsekvenser for verdenshandelen. 

I ukene og månedene som kommer vil mediene fortelle om tiltak, mottiltak og konsekvenser.
Følg prosessen sammen med elevene. 

Hva er det Trump har bestemt?
Hvilke konsekvenser kan dette få for Europa (EU) og Norge?
Kan dette få konsekvenser for vårt lokale næringsliv?
Hva er en multilateral avtale? Hva er en bilateral avtale?
Hvordan kan handelsavtaler skape fred / konflikt? …

Slik kan en starte:
1. Introduser saken med støtte i avisartikkel: Lesing og samtale. F.eks: VG: Trumps ståltoll møtes av protester og mottiltak  eller kommentar i BT: No er det handelskrig.

2. La elevene søke mer informasjon om dette i ulike norske og utenlandske medier. Finne fakta og notere spørsmål som dukker opp. Fordel gjerne arbeidsoppgaver på elevgrupper: Hva sier franske, tyske, britiske, amerikanske, kinesiske, mexicanske osv. medier om saken?

3. Læresamtale og diskusjon i klassen.

Videre: Følg med og ta opp tema med elevene når det skjer ny utvikling i saken.

Forhåpentligvis vil en slik introduksjon også inspirere elevene til å følge med i nyhetene på egenhånd.