Oppgave: Gå til ungdomsundersøkelsen på ungdata.no. Hva forteller resultatet deg?

 

 

Finn ungdata-tall for din kommune?

Ungdata gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. På ungdata.no kan du studere resultatene for en rekke emner på lands-, fylkes- og kommunenivå.

Dette er høyaktuelt stoff for lærere å bruke til elevoppgaver og undervisning i mange fag og emner.

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Siden 2010 har 439 200 ungdommer fra 405 kommuner og fra Svalbard deltatt i ungdataundersøkelsene.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet har ansvar for gjennomføringen av ungdataundersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet.