Det viktige og morsomste både for elever og lærere er å skape engasjement og få elevene til å føle at de deltar! Å undervise om hvordan valget foregår organisatorisk og teknisk er ikke så viktig.

 

Ser vi på hvilke politikere som er mest aktive i riksmedienes dekning av valgkampen, skulle en tro det dreier seg om Stortingsvalg. For å engasjere elevene i hva valget dreier seg om bør vi finne de lokale sakene og høre hva de lokale politikerne og partiene mener. 

Partier og interesseorganisasjoner har nyttige nettsider hvor de fremmer sine saker, mens de lokale redaksjonelle mediene har som oppgave å  belyse saker fra ulike perspektiv, løfte frem saker de mener er vesentlige for folk, analysere og bringe debatt. 

Gjennom lokale og nære saker kan elevene selv engasjeres til å skrive leserinnlegg eller ytre seg offentlig på andre kreative måter. Selv om de ikke har stemmerett, så kan de påvirke. De kan også gi positiv eller negativ respons til lokalavisredaksjonen på aktuelle saker og artikler. 

Aktive lesere skjerper redaksjonen og vi får bedre lokalaviser. Alle redaksjoner tar respons fra barn og ungdom på alvor. 

 

Noen ressurser til undervisning om valget:

 

Bruk de lokale nettavisene, men du kan også bestille klassesett av din lokalavis/regionavis
  (Ta direkte kontakt med din avis om du er utenfor Hordaland)

Mediekompasset: Dittvalg2019.no
  Læringsressurs for m, – u, og vgs.

NDLA: Fagartikkel. Kommune og fylkestingsvalg

– Hordaland og Sogn og Fjordane: Fylkestingsvalet 2019 https://www.vlfk.no/val-2019/

– Sjekk din egen kommunes nettsider.

Lykke til med engasjementet, og godt valg!