AKTUELT NÅ: «Smartnett», som det nye trekkplasteret er kalt, gir brukerne oppdraget å bygge en by med grønn energi. Målet er at man i prosessen skal lære om energibruk og -produksjon, kraftsystem, strømnettverk og smarte løsninger, opplyser Vilvite. LES SAKEN I BA

Relevans:

Naturfag.

Kompetanse etter 10. trinn:

 

Fenomener og stoffer

  • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser
  • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på