Vis med avis for 7. trinn er no gjennomført!

Resultatet av kunnskapskonkurransen vert først offentleggjort i lokalavisa, so vert det lagd ut HER.

Takk til alle som deltok!

 

Dette er Vis med avis.

Elevane les lokalavisa på nett og følger med i nyheitene i to veker.
Skulane får også papiravisa.  
Veka etter svarer dei på ca. 20 spørsmål: 15 med lokalstoff og 5 nasjonale/internasjonale.

Elevgruppen/klassen konkurrerer med andre klassar/grupper i sitt lokale avisområde.

Alle deltakerklassar får diplom for deltaking. Beste klasse i kvart avisområde får kr 2000 i premie.

Minst 5 elevar må delta. Dersom det er for få elevar på 7. trinnet, kan ein supplera med yngre elevar.

Skular i desse avisenes sitt nedslagsfelt kan delta:

Skulen og lokalsamfunnet

Vis med Avis fremjer lesing og samfunnsengasjement. Lesing av lokalavis går godt saman med SOL og LESELOS. Elevane vil finna stoff dei har førkunnskap om og som dei kan samtala om for auka forståing og god læring.

Læreplanen seier m.a. at innhaldet i skulen skal knyttast til lokalsamfunnet. Lokalavisa kan vera ein nyttig  ressurs for å få dette til. Vis med avis gir merksemd om lokale aktuelle hendingar.

Kunnskapsprøva skal svarast på individuelt, men elevane slepp å skriva lange svar. Spørsmåla har tre svaralternativ (a, b, c). Eleven set kryss for det svaret han/ho meiner er rett. Lærar får tilsendt fasit.  Dette gjer også at rettearbeidet går hurtig.

– Sjå døme på oppgaveark.

– Nokre tips til undervisninga.


Gjennomføring av testen

– Quizen (oppgåveark) blir sendt ut som vedlegg til epost til kontaktlærar og skal ikkje opnast før du er ferdig med Vis med avis-undervisninga i klassen.

– Arrangér ein gammeldags individuell prøve, utan hjelpemiddel.

– Kopier oppgavearka og del ut til kvar elev.

– Spørsmåla har tre svaralternativ (a,b,c). Eleven set kryss for det svaret han/ho meiner er rett.

Hjelpemiddel er altså ikkje tillete, men læreren kan sjølv vurdera nødvendig hjelp til elevar med spesielle vanskar, slik at dei også kan delta.

Gjennomsnittsresultet for klassen kan meldast til Avis i Skolen/Mediekompasset  seinast onsdag i konkurranseveka.

OPPGÅVENE blir lagt ut her seinast måndag kl.10:
Når du er  ferdig med Vis med avis-undervisninga med elevane, kan du lasta ned oppgåvearka her.

MELD INN RESULTETET HER

 

 

Desse klassane/skulane

er påmelde no!

(Pr 29.01. kl 11.00)

Brattholmen skule
Follese skole
Fotlandsvåg skule
Gilje skule
Garnes skule
Grasdal
Gullfjordungen
Hamre grendaskule
Hanøy Skole
Haus skule
Hillestveit sku
Hjellvik Montessoriskule
Jondal skule
Kaland barne- og ungdomsskule
Kringlebotn skole
Kleppestø Barneskole
Liland
Litlabø skule
Litlabø skule
Lone skule
Lone skule
Lægreid skule
Mo skule
Møhlenpris Oppveksttun Skole
Nordbygda skule
Norheimsund Friskule
Norheimsund skule
Norheimsund skule
Rimbareid skule
Rommetveit skule
Rossland skule
Rubbestadneset skule
Sandnes skule
Skare barneskule
Skodvin Montessoriskule

Skulestad skule
Spildepollen skule

Tjeldstø skule
Tveit
Tyssedal Barneskole
Valestrand skule
Vikebygd skule
Våge skule
Ytre Arna skule
Ytre Arna skule
Øystese Skule
Øystese skule

Les tilbakemeldinger fra lærere som har deltatt tidligere.

Fortell gjerne om dine positive/negative erfaringer med «Vis med avis» for 7. trinn!
– Usikkerhet rundt levering og manglende digita levering… Men kjekt med ekte aviser i klasserommet! Kunne vart lengre.
– Siden avisen bare kommer en gang i uken, var den hele første uken av opplegget nesten gått da vi fikk den første avisen. Se over.
Vi skulle fått tilsendt en lenke (tror jeg?) så vi skulle kunne lese på nettet, men det fikk vi ikke, og jeg lyktes heller ikke å få svar fra avisen om å få denne lenken. Ellers var det kjekt å få lese lokale nyheter, og motiverende med en slik konkurranse. Enkelt og greit opplegg. Vi bestilte BT i tillegg, slik at det ble mer å lese på.
– Veldig kjekt! Stor stas i klassen også. Eg nytta Kahoot i timane for å repetere sakene. Hadde også aviser som heimelekse! 🙂
– Det er bra at elevene kan rette fokus mot nyheter. God lesetrening.
– God innføring i hva en lokalavis dekker og skriver om. Flott med variert lesetrening.
– Skuffende at ikke avisene kom da vi trodde. Det ville vært en fordel at avisene le levert mandag morgen uke 5 (eller torsdag uken før), slik at vi kunne fått brukt hele uken til å lese og jobbe aktivt med avisene. Elevene har vært motiverte, men frustrerte over at avisene ikke var tilgjengelige..
– Mange blir motivert for å følge med i nyhetene, spesielt i lokalavisen. Noen av artiklene er utfordrende for elevene å forstå (vanskelige ord), men vi får ofte gode samtaler rundt de likevel.
– Gir god aviskunnskap. Får elevane interessert i nyhende, – lokalt og globalt.
Positivt å jobbe med aviser. Elevene likte godt å få besøk. Det negative er problemene med levering.
– Veldig kjekt å få lese lokalavisen!
– Vi fekk litt lite tid å arbeide med avisene pga at timeplanen måtte endrast litt. Det er kjekt å lese om ting som skjer lokalt.
– Få øynene og interessen opp for lokale saker. Vi fikk dessverre ikke gjort så mye som vi ville ut av denne perioden da vi flyttet hele skolen til nytt bygg. Skulle ønske at elevene også fikk digital tilgang til avisen i perioden.
– Hadde vært greit å få være med…
– Bra opplegg!
– Konkurransen er fin motivasjon til å lesa avis. Det er inspirerande å nytta aktuelt avis-stoff i undervisninga.
– Godt opplegg!
– Elevane fekk dugleik i å lese avis. Det var bra at me fekk tilgang til nettressurs. Me hadde litt utfordring med levering av avis. Det kunne vert meir informasjon om kva tid avis i papirform kom til skulen.
– Berre positivt for vår del! Trur elevane er meir ivrige etter å lesa/ bla i lokalavisa no, for der står jo så mykje interessant.
– Elevane kjenner at dei er meir orienterte om si eiga bygd. Dei deltok meir i diskusjonar heime. På skulen opplevde me at dei var meir engasjerte i timane og såg ofte samanhengar mellom saker dei las i avisa.
– Å vere med på dette opplegget gav elevane fleire meiningsfulle leseopplevingar. Dei var motiverte og likte også å gje kvarandre oppgåver knytt til avisene. Veldig kjekt opplegg for alle!
– Veldig kjekt. Noko anna i kvardagen. Elevane likar det.
– Elevane får innsikt i kva som skjer i bygdene våre. Det var i grunnen overraskande kor mange som ikkje las noko i lokalavisa til vanleg.
– Me hadde gode erfaringar ved at elevane laga quizar i Kahoot for kvarandre.
– Kjekt å vere med på. Beklagar sein tilbakemelding, men halve klassen har vore sjuk, så vi måtte vente litt på å få elevane tilbake:-)
– Elevane viste stor interesse og samfunnsengsjement. Positivt fokus på lokale nyhende.

– Kjekt opplegg!

Angåande spørsmål 15:

Eg hadde lyst til å vise dette klippet, men etter å ha sett det heime, forstod eg at eg ikkje kunne vise det i klassen, – pga språket.

– Elevane syntes det var spennande og nyttig å vere med på, for då følgde dei meir med på nyheitene. Det var lærerikt. (sitat elevar).
– Flott tiltak. God trening i lokalkunnskap og dybdelesing/bli kjent med avis.
– Det var kjekt å lese lokale nyheter.
– Takk for en fin og engasjerende uke med Fanaposten!
– Papiavisene uteble. Positive: godt tiltak, takk!
– Supert tverrfaglig opplegg. Engasjerte elever. Vi fikk jobbet med aktuelt, lokalt samfunnsstoff, jobbet med ulike lesemåter, vurdere hva som er sentralt, presentere for hverandre, lage egen quiz, mer oppmerksomhet rundt supernytt som vi ser hver dag. Vi har lært mye om hva som rører seg i Nordhordland.
– Prøven burde være digital.
– Det er kjekt å knytte avisene til norsk og samfunnsfag
– Det negative har vært nettavisen. Det var vanskelig for elevene å få tilgang, selv med hjelp fra foreldre.
– Fikk ikke gjennomført quiz
– Tok lang tid før me fekk nett tilgang. Det er litt dumt når så mykje blir lest på nett no til dags
– Positivt at me får litt fokus på kva som skjer i lokalområdet.
– Positivt med e-avis og bruk i klassen. Engasjerte elevar på skulen i desse timane.
– Svært engasjerende og fleire elevar som ikkje plar lesa avis oppdaga at det var kjekt
– Kjekt , men mykje sjukdom blandt elevane .
– Opplevde vel denne gongen at spørsmål kom frå laurdagsavisa i veke 4, og det var ei avis elevane ikkje hadde arbeidd med.
– Elevane fekk mogleik til å setje seg inn i nyhende frå kommunen sin og omegn.
– Veldig kjekt! Engasjerte elevane!
– Dette var noe elevene likte.
– Det kunne kanskje vore litt meir fleksibelt med tanke på kva veke ein kunne hatt vis med avis, me var uheldige og fekk vis med avis samtidig som to andre opplegg foregjekk, slik at det vart litt mykje på ein gong.
– Det kom spørsmål frå aviser som me ikkje fekk levert. (laurdagsavisa). Var ei uheldig veke for oss då det var både skidag og opplegg med Barnevakten same veka
– Eg har veldig gode erfaringar med «vis med avis». Elevane er tydeleg samfunnsengasjerte.
– Dette har vore kjekt og lærerikt for elevane. Dette var gøy å vere med på¨!!!
– Veldig kjekt opplegg. Elevane les vanlegvis i bøker, men denne veka las dei aviser. Dette likte dei. Ekstra stas var det då dei såg personar dei kjende. Vi fekk mange gode samtalar kring avisene, spesielt utgåva som fokuserte på bilulykker.

 

Har du spørsmål om Vis med avis er det fint om du tar kontakt!