Avis i Skolen Hordaland Mediekompasset

Ressurssted for lærere om dagsaktuell undervisning, journalistikk og mediekunnskap.

Dagsaktuell undervisning

Journalistisk innhold er en ressurs for skolen.

250 aviser i Norge presenterer hver dag  saker som kan motivere til engasjert og meningsfull undervisning.

Kunnskap om mediene

og om hvordan medieinnholdet blir til gjør oss tilmer bevisste tolkere av det vil leser, ser og hører. Vi ønsker å bidra til at unge blir engasjerte og kritiske mediebrukere.

Besøk i klassen?

Ulike medietema og vinklinger tilpasset elevgruppen.

Ingen kostnad for skolen.


Undervisningstips.

Forsider til noen elevhefter fra Avis i Skolen.

Elevmateriell

Bestill på papir eller last ned.

Lokalaviser i Hordaland

Aviser til undervisningen

Bestill aviser gratis til klasserommet når det passer deg.

Valg og demokrati

Demokrati og medborgerskap

Undervisningsopplegg for m-, u- og v-trinn.
Resurser til skoleavisarbeidet

Lag skoleavis

Ressurser til skoleavis på nett og papir!
Logo Medielabben

Mediekunnskap

Videoer, lærersider, quiz.

Nyhetsbrev?

Få invitasjoner og undervisningstips sendt direkte til deg.
Til mer informasjon og påmelding.

De siste blogginnleggene

– om dagsaktuell undervisning 

Færre leser norske medier.

Tinius Digest gir deg en oversikt over rapporter om og analyser av utvikling i mediebransjen og publiseres en gang i måneden. Sjekk de viktigste funnene fra april 2019.  Her er mye godt faktagrunnlag for diskusjoner i klassen.

Masteroppgave om lokalaviskonkurranse

Ella Sandra har skrive master om Strilen og Nordhordland (Frå strilen.no 12/12 2018) Dei to lokalavisene Strilen og Nordhordland konkurrerer i same geografiske område. Ho ville sjå nærmare på om avisene var så like som ho i utgangspunktet hadde inntrykk av. –...

Analyser pressens rolle!

Hvordan skjøtter pressen sin rolle i forbindelse med KNM Helge Ingstad-forliset? Forliset blir en følgjetong i norske medier fremover. Etter selve forliset er det jakten på forklaringer og årsaksforhold, overvåking og vurdering av redningsaksjon og av etaters og...

Disse avisene står bak Avis i Skolen Hordaland

Fant du ikke det du så etter?