Hvordan skjøtter pressen sin rolle i forbindelse med KNM Helge Ingstad-forliset?

Forliset blir en følgjetong i norske medier fremover. Etter selve forliset er det jakten på forklaringer og årsaksforhold, overvåking og vurdering av redningsaksjon og av etaters og personers innsats osv. Hva får vi vite, hvordan får vi vite, hva forlanger vi å vite eller trenger vi å vite alt? 

Oppgaveforslag:

– Søk etter titler brukt i saken av norske nyhetsmedier
f.eks: TV2.no, Nrk.no, Vg.no, Bt.no, Ba.no og andre.

Vurder disse i lys av pressens rolle (Ref. Vær varsom-plakaten)

– Klipp ut titlene norske medier har hatt så langt om saken.
– Lag digital collage, eller collage på oppslagstavlen.
– Diskuter i klassen:
Hva preger nyhetsoppslagene? (Refererende / kritiske / dømmende / spørrende /anklagende osv)
Hvor aktiv bør pressen være?
Hva forventer vi av pressen i denne saken?
Eventuelt: Hvorfor bør pressen selv grave etter informasjon og analysere?
Eller: Hvorfor bør havarikommisjon, politiet og ev. forsvaret få arbeide med dette i fred?