Bestill aviser til undervisningen

Ny lærebok hver dag

Avisene presenterer hver dag saker og problemstillinger fra det virkelige liv som kan gi grunnlag for engasjement og meningsfull undervisning.

Bestillingsskjemaet kan brukes hele året.

OBS! Den nasjonale avisuken i uke 44 har egen påmelding. Les mer her

Ferske aviser til undervisningen i inntil 3 uker

Klassen får kostnadsfritt dagens avis i det antallet dere trenger i inntil 3 selvvalgte uker eller på bestemte ukedager i flere uker inntil klassen har mottatt aviser i 15 dager. Tilbudet omfatter ikke helgeaviser.

Tilbudet gjelder i høstterminen, og deretter på nytt i vårterminen. Avisene skal brukes i undervisning og til frilesing i skolen og hjemme. Vi ønsker tilbakemelding om erfaringene og du kan få forespørsel om dette.

Noen råd:
– Bestill avisa i god tid. Det gir sikrere levering.
– Bestill ikke flere aviser enn det du trenger. Det blir fort mye papir!
– Dersom du ønsker flere aviser, f.eks BT + Askøyværingen, må du legge inn bestilling for hver av dem (to bestillinger).

Trenger du arbeidshefter til elevene? 
Sjekk her:  ARBEIDSHEFTER 

 

Trenger du enda flere aviser?

Ta kontakt dersom du har et godt opplegg / prosjekt og gjerne skulle hatt aviser ut over de rammene vi gir ovenfor.