Ønsker du klassebesøk fra Avis i skolen?

Undervisning om medier og journalistikk

Undervisningstilbudet er gratis for skoler i Hordaland.

Kunnskap om hvordan medieinnholdet blir til, gir grunnlag for bevisst og kritisk mediebruk.
Undervisningen tilpasses aktuelle elever etter avtale med lærer.

Under finner du forslag til tema.
Velg ett av temaene, eller formuler et ønske/oppdrag.
Arbeidsøkt: Ca. to skoletimer, ev. annen avtale.

 

Underviser: Johannes Bøyum, Avis i Skolen

 

smileKombiner gjerne dette med Temainnlegg på lærermøte

1. Journalistikk


Hvordan blir nyhetsstoffet til?

I arbeidsprosessen må det gjøres mange valg som er avgjørende for resultatet!

Ulike opplegg tilpasset trinn fra 4. trinn til vgs. Ca. 2 skoletimer. 

Elevene vil få innsikt i journalistikkens rolle, journalistisk arbeidsprosess  og kunnskap om hvordan de selv kan arbeide journalistisk.

Vi legger opp til dialog og praktiske oppgaver.

 

 

2. Å skrive meningstekster


Egne meninger, demokrati og deltakelse.
Hva skal til for at meningene mine skal bli tatt alvorlig? Hvordan skrive en meningsytring som blir sett og forstått?

5. – 10. klasse / 2 – 3 timer.

Kunnskap er viktig for å danne meninger. Kunnskapsbaserte meninger er grunnlaget for god debatt. Debatt er verktøyet for demokratiske prosesser.

Målet er å gi elevene ferdighet til å ytre en mening i en argumenterende skriftlig tekst, innsikt i grunnleggende forutsetninger for demokrati
og pressens rolle som informasjonsleverandør og arena for debatt.

3. Nyhetstime

Quiz og samtale om pressens rolle i lys av aktuelle nyheter.

 

6. trinn – vgs. / 1- 2. timer

Hva får elevene med seg av aktuelle nyheter?

Hva er vitsen med å følge med i nyhetsmediene?

Hva er de redaksjonelle medienes rolle?

 

 

4. Nyhetsmedier og demokrati

Pressens rolle: Informasjon, kritikk, debatt, underholdniong og annonser
Pressestruktur: Ulike medier.

Ulike opplegg / 4. trinn – vgs. / 2 skoletimer.

Praktisk undervisning med aviser i klasserommet (papir og/eller nett).

 

Dialog og elevoppgaver.

 

 

5. Hva er mine nyhetsmedier?

 

Redaksjonelle medier og sosiale medier..

Ikke enten eller, men både og …

Hva kjennetegner de redaktørstyrte mediene?

Hva er de ulike medienes oppgave og funksjon?

 

7. trinn – vgs. / 1 – 2 skoletimer. 

Hva sier Vær Varsom-plakaten om pressens samfunnsrolle?

Gjennom dialog og praktiske oppgaver vil elevene få oversikt over ulike nyhetsmedier, innsikt i medienes samfunnsoppdrag og hvordan sosiale medier er en integrert del av massekommunikasjonen.

 

6. Å lage skoleavis

Hvordan lage en avis som noen har lyst til å lese?

5. trinn – vgs. / 2 skoletimer.

Hva vil vi lage?

Hva skal avisen inneholde?
Hvordan skal vi presentere?
Hvordan arbeide som journalist?
Kan vi skrive hva vi vil?

Det passer fint å komme i klassen i oppstartsfasen. Vektlegging på innhold avtales med lærer.

 

Avis i Skolen/Mediekompasset har erfaring med skoleavisarbeid både på papir og nett. Kunsten er å gjøre det enkelt, men skikkelig.

Vi kan bidra i arbeidsprosessen

  1. Delta på planleggingsmøte med lærerne
  2. Holde skoleavis-kick off med elevene: Grunnleggende om aviser, journalistikk og presseetikk.Kreativt arbeid og dialog om hva avisen kan inneholde og hvordan komme i gang.
  3. Coaching: Etter avtale når elevene er i gang med det journalistiske arbeidet.
Ta kontakt, så kan vi avtale nærmere et opplegg tilpasset dine planer og dine elever.

 

Fant du ikke det du så etter?

Dersom du har spørsmål, eller ønsker om hva vi kan bidra med, er det fint om du tar kontakt!