Nasjonal AVISUKE i uke 44

Sett av uke 44 til dagsaktuell undervisning med ferske aviser i klasserommet!

Dette er opplegget:

Elevene får sin lokalavis og elevarbeidsheftet «Avis -et massemedium» for sitt alderstrinn gratis til skolen. Heftene er utgitt på nynorsk og bokmål.

I tillegg til lokalavisen og regionavisen, har alle skoler tilgang på BT-junior.
Dere kan også bestille Klar Tale og Aftenposten junior som ekstraaviser. Dette opplyses det om på bestillingssiden.

Heftene inneholder mange og varierte oppgaver som gir begrepslæring, lesetrening og mediekunnskap. Elevene blir godt kjent med sin avis, og får god mulighet til å orientere seg om det som skjer lokalt. Dette er en fin anledning til å arbeide med sammensatte tekster på papir og nett. På bestillingssidene får du mer informasjon om heftene.

Mer informasjon om ARBEIDSHEFTENE + LÆRERVEILEDNINGER

Har du spørsmål om avisuken?