Hva er Avis i Skolen?

 

Avis i Skolen Hordaland ble avviklet sommeren 2020.

Disse avisene sto bak skoletjenesten.

Avis i Skolen sentralt (MBL)
har skiftet navn til 
Mediekompasset

Avis i Skolen (AiS) skal bidra til en god skole der bruk av aviser og andre medier fremmer dagsaktuell undervisning, i tråd med skolens formål.

Avis i Skolen arbeider for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt, for å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.

logo MBL

Medlemsaviser i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) står bak AiS.

MBL er paraplyorganisasjonen for landets lokale avisforeninger.

Avis i Skolen Hordaland blir drevet av medlemsavisene i Hordaland avis- og medieforening,

AiS er begrunnet i avisenes samfunnsrolle, og står utenfor den kommersielle konkurransen avisene imellom.

AiS ble organisert som egen landsomfattende virksomhet i 1971 med formål å etterutdanne og kurse lærere, og å utgi læremateriell.

AiS gir ut undervisningsmateriell på papir, med serien Avis – et massemedium som hovedhefter, og digitale ressurser med Medielabben som den viktigste.

Sentralt: Mediekompasset/Mediebedriftene:

Mediebedriftene utvikler tilbud som går til hele landet og informerer skolene via annonser og nyhetsbrev.

Lokalt: Regionale AiS-konsulenter

I noen regioner: AiS-konsulenter planlegger og gjennomfører tiltak i regionene, utvikling av kurs og materiell, og for kontakt med lokale ressurslærere.

Skolekontakter i avisene

Medlemsavisene utnevner en kontaktperson som arbeider for kontakt mellom egen avis og skoleverket. Avisene har ulike tilbud. Noen tar i mot klassebesøk, eller har opplegg for å besøke skoleklasser. De fleste avisene tilbyr gratis klassesett for en avgrenset periode til bruk i undrevisningen.

AiS-kontaktutvalg

Avis i skolen Hordaland har et styre, eller et kontaktutvalg, som er utnevnt av Hordaland avis- og medieforening:

– Trond Syversen, Hordaland

– Ingvild Rugland, BT

– Sigvald Sveinbjørnson; BA