Presentasjoner, skolebesøk 2018

Presentasjonene du finner her er er ikke fullstendige kurs, men 

er støtte for undervisning vi har hatt på skoler og lagt ut her til bruk og for lærere som har hatt klassebesøk fra oss.

Rossland skule februar 2018. 5 -7. klasser

Å uttrykkja meininga di slik at andre vil høyra på deg.

Hjellestad skole februar 2018, 7. klasse.

Å uttrykke meningen din slik at andre vil høre på deg.

Dale barne og ungdomsskule 2018. 10. klasser

Kvifor har vi aviser og andre nyheitsmedium?

Ostereidet barneskule april 2018 4. klasse

Om pressa si rolle og om korleis ein journalist arbeidet.

Skeie skole vår 2018 7. klasse

Skrive meningsytring.

Slåtthaug skole sept 2018 valgfag arbeidsliv

Presseetikk og journalistikk

Samnanger skule valfag Medier og informasjon.

Om læreplan i faget

Damsgård skole 6. tr okt. 2018

Kahootundersøkelse: Min Mediedag

Kahoot. Aktuell quiz uke 42

Alan Walker

Alversund 4. tr. nov. 2018

Hvordan arbeider en journalist.

Erdal skole 6. tr. nov. 2018

Aviser og journalistikk 6. tr. BM

Mjølkeråen skole sept 2018 valgfag m. og i.

Nyhetstime

Samnanger skule sept 2018 valfag Medier og informasjon

Presseetikk og journalistikk

Hordvik skole 4. trinn 23. og 25. okt. 2018

Presentasjon:

Journalistikk. Hvordan blir nyhetsstoffet til? Bokmål

Hjelteryggen skole 6. trinn 29. okt. 2018

Presentasjon:

Aviser og journalistikk

Vestnytt-quiz

Aktuell quiz

Grasdal skule 6. trinn nov. 2018

Å mene og få noen til å høre på deg

Toftøy skule 6. trinn 13. nov. 2018

Meiningstekstar

Hjelteryggen skole 6. trinn 19. nov. 2018

Å skrive eningstekster

Rudolf Steinerskolen i Bergen  6. tr. nov 2018

Å skrive meningstekst

Hjelteryggen skole 4. trinn sept 2018 valgfag m. og i.

Hvordan jobber en journalist

Kleppestø u skole 16. okt 2018

Å skrive meningstekster

Mjølkeråen skole 6. tr.  19. okt 2018

Aviser og journalistikk (minikurs)

Danielsen ungdomsskole, Sotra  30. okt 2018

Journalistikk og intervju

Rommetveit skule, 6. tr  31. okt 2018

Aviser og journalistikk (basic)

Hordabø skule 4. tr 2. nov. 2018

Aviser og journalistikk (basic) + BB

Lunde skule 6. tr. nov. 2018

Å skriva meininga si

Palmafossen skule 6. tr. nov. 2018

Å skriva meininga si

Os barneskule 4. tr. des. 2018

Korleis arbeider ein journalist?

Dersom du har spørsmål, eller ønsker om hva vi kan bidra med, er det fint om du tar kontakt!