Presentasjoner

Presentasjonene du finner her er er ikke fullstendige kurs, men 

er støtte for undervisning vi har hatt på skoler og lagt ut her til bruk og for lærere som har hatt klassebesøk fra oss.

Rossland skule februar 2018. 5 -7. klasser

Å uttrykkja meininga di
slik at andre vil høyra på deg.

Hjellestad skole februar 2018, 7. klasse.

Å uttrykke meningen din
slik at andre vil høre på deg.

Dale barne og ungdomsskule
2018. 10. klasser

Kvifor har vi aviser og andre nyheitsmedium?

Ostereidet barneskule april 2018 4. klasse

Om pressa si rolle og om korleis ein journalist arbeidet.

Skeie skole vår 2018 7. klasse

Skrive meningsytring.

Slåtthaug skole sept 2018 valgfag arbeidsliv

Presseetikk og journalistikk

Samnanger skule valfag Medier og informasjon.

Om læreplan i faget

Damsgård skole 6. tr okt. 2018

Kahootundersøkelse: Min Mediedag

Kahoot. Aktuell quiz uke 42

Alan Walker

Alversund 4. tr. nov. 2018

Hvordan arbeider en journalist.

Erdal skole 6. tr. nov. 2018

Aviser og journalistikk 6. tr. BM

Åstveit skole u. tr. jan. 2019

Presseetikk

PFU-sak

Lindås barneskule feb. 2019

Journalist i skuleavisa?

Rossland skule, mars. 2019

Å skriva meiningstekstar

5. trinn

6/7 trinn

Slettebakken skole, april 2019

Å skrive meningstekster 7. trinn.

Nordnes skole, mai 2019, 4. trinn

Hvordan arbeider en journalist?

Øystese skule, mai 2019, 7. trinn

Meiningstekstar

Moster skule, mai 2019, 8. trinn

Nyheitsmedium og demokrati

Mjølkeråen skole sept 2018 valgfag m. og i.

Nyhetstime

Samnanger skule sept 2018 valfag Medier og informasjon

Presseetikk og journalistikk

Hordvik skole 4. trinn 23. og 25. okt. 2018

Presentasjon:

Journalistikk. Hvordan blir nyhetsstoffet til? Bokmål

Hjelteryggen skole 6. trinn 29. okt. 2018

Presentasjon:

Aviser og journalistikk

Vestnytt-quiz

Aktuell quiz

Grasdal skule 6. trinn nov. 2018

Å mene og få noen til å høre på deg

Toftøy skule 6. trinn 13. nov. 2018

Meiningstekstar

Hjelteryggen skole 6. trinn 19. nov. 2018

Å skrive eningstekster

Rudolf Steinerskolen i Bergen 
6. tr. nov 2018

Å skrive meningstekst

Støtte til pres. Terminus hall 9. januar 2019
Fagfornyelsen. Bergen kommune

Demokrati og medborgerskap

Kirkevoll skole 29.01.19
7. trinn

Nyhetsmedier og journalistikk

Danielsen U Osterøy, april 2019
8. trinn

Journalistikk. Nyheitsartikkelen.

Minde skole, mai 2019, 6. trinn

Å skrive sin mening

Tyssedal skole, mai 2019, 4. trinn

Hvordan arbeider en journalist?

Mo skule, mai 2019,

4-5. trinn Korleis arbeider ein journalist?

6-7. trinn Journalistikk

Skjold skole, mai 2019,

6. trinn Hvordan arbeider en journalist?

Nh Kristne Grunnskole , mai 2019,

Hvordan arbeider en journalist?

7. trinn    5.-6. trinn

Nyhetsquiz mai/4. trinn
Nyhetsquiz 7. trinn

Hjelteryggen skole 4. trinn sept 2018 valgfag m. og i.

Hvordan jobber en journalist

Kleppestø u skole 16. okt 2018

Å skrive meningstekster

Mjølkeråen skole 6. tr.  19. okt 2018

Aviser og journalistikk (minikurs)

Danielsen ungdomsskole, Sotra  30. okt 2018

Journalistikk og intervju

Rommetveit skule, 6. tr  31. okt 2018

Aviser og journalistikk (basic)

Hordabø skule 4. tr 2. nov. 2018

Aviser og journalistikk (basic) + BB

Lunde skule 6. tr. nov. 2018

Å skriva meininga si

Palmafossen skule 6. tr. nov. 2018

Å skriva meininga si

Os barneskule 4. tr. des. 2018

Korleis arbeider ein journalist?

Lonevåg barneskule 6. tr. jan. 2019

Aviser og journalistikk. Minikurs.

Hatlestrand skule. 9.-10. tr. mars. 2019

Argumenterande tekst (lesarinnlegg)

Kaland skole, Bergen, april. 2019 6. tr.

Intro «skoleavis og journalistikk»

Kuventre skule, april. 2019 7. tr.

Kva er nyheitsmedier for meg?

Møhlenpris skole 7. tr. mai. 2019

Å skrive meningen sin

Nyhetsquiz 7. trinn

Dersom du har spørsmål, eller ønsker om hva vi kan bidra med, er det fint om du tar kontakt!