Oppgaver til Vis med avis 2019

Nå håper vi dere har hatt gode stunder med lesing av aviser på papir og nett!


Oppgavefilene skal ikke åpnes før Vis med avis-undervisningen er over 🙂

– Filen inneholder fire sider. Tre sider er oppgaveark. Fjerde side er fasitark og er kun for lærer.
– Arrangér en gammeldags individuell prøve, uten hjelpemidler.
– Kopier oppgavearkene og del ut til hver elev.
– Spørsmålene har tre svaralternativer (a,b,c). Eleven setter kryss for det svaret han/hun mener er rett.
Hjelpemidler er altså ikke tillat, men læreren kan selv vurdere nødvendig hjelp til elever med spesielle vansker, slik at de også kan delta.

Tilbake til VIS MED AVIS infoside.

OBS! Dersom du av en eller annen grunn ikke har fått gjennomført, ber vi deg melde tilbake om dette.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker om hva vi kan bidra med, er det fint om du tar kontakt!